شهرام مکری

شهرام مکری

فیلمنامه‌نویس؛ فیلمساز

فیلمنامه‌نویس؛ فیلمساز