علی‌اکبر قاضی‌نظام

علی‌اکبر قاضی‌نظام

فیلمنامه‌نویس؛ مدرس فیلمنامه‌نویسی

فیلمنامه‌نویس؛ مدرس فیلمنامه‌نویسی