مهراب قاسم خانی

مهراب قاسم خانی

فیلمنامه‌نویس؛ طنزپرداز

فیلمنامه‌نویس؛ طنزپرداز